קישורים

 

*האתר "מתחתנים למען מתחתנים" – https://www.mit4mit.co.il/

*אתר "מתחתנים למען מתחתנים"- הרב אריאל נתיב-  https://www.mit4mit.co.il/biz/17662

*המשרד לשירותי דת- נוהלי רישום לנישואין-  http://www.dat.gov.il/Nuptials/Pages/Process.aspx

*המשרד לשירותי דת – המהפכה בנישואין-  http://www.dat.gov.il/Nuptials/Pages/Revolution.aspx

* הרשת החברתית הראשונה לכלות- http://www.kala4kala.co.il/

אתר "צוהר- ארגון רבני צוהר"- http://www.tzohar.org.il/